Pretragu možete vršiti po korisničkom imenu, nazivu stranice ili sajta i url adresi stranice ili sajta. A možete ukucati facebook, instagram ili tik tok.
Naziv prodavca:
Milic namestaj
Url adrese facebook stranica i profila objavljujemo pod njihovim jedinstevnim ID brojem, jer stranice često menjaju imena ali ID broj ne mogu promeniti. Mоže se desiti da ime stranice na sajtu nije isto kao ime stranice koju otvorite, to je znak da stranica promenila ime ali je i dalje ona ista stranica. Prodavci koji varaju svoje kupce često menjaju imena jer računaju da kupci nisu u stanju da prepoznaju ili nađu stranicu kad promene ime, na ovaj način sprečavamo da nestanu sa liste ako promene ime.

https://www.facebook.com/milicnamestaj/

https://www.instagram.com/namestajmilic/

Ovaj prodavac spada u grupu visoko rizičnih prodavaca !

Imamo više potvrđenih prevara i loših praksi prodavca, koje upućuju na ovu stranicu.

Iskustvo jedne mušterije:

„Poručila sam ugaonu garnituru od dotičnog prodavca, koja na slici izgleda perfektno. Stigla mi je neupakovana, pocepana na više strana, otpadala je piljevina sa nje i nije stigla boja koju sam poručila. Isti dan sam prijavila problem i nakon toga tri meseca su mi obećavali kako će neko doći po nju. U medjuvremeni sam se spojila sa jos 10 ljudi koji je na isti način prevareno kao ja i koji i posle 6 meseci čekaju da im se reši problem. Blokirali su nas na sve moguće načine da ne možemo da ih kontaktiramo više.“