Pretragu možete vršiti po korisničkom imenu, nazivu stranice ili sajta i url adresi stranice ili sajta. A možete ukucati facebook, instagram ili tik tok.
Naziv prodavca:
Sop hop
Url adrese facebook stranica i profila objavljujemo pod njihovim jedinstevnim ID brojem, jer stranice često menjaju imena ali ID broj ne mogu promeniti. Mоže se desiti da ime stranice na sajtu nije isto kao ime stranice koju otvorite, to je znak da stranica promenila ime ali je i dalje ona ista stranica. Prodavci koji varaju svoje kupce često menjaju imena jer računaju da kupci nisu u stanju da prepoznaju ili nađu stranicu kad promene ime, na ovaj način sprečavamo da nestanu sa liste ako promene ime.

Ova stranica je uspešno ugašena !

Ovaj prodavac spada u grupu visoko rizičnih prodavaca !

Stranica je registrovana 10 avgusta 2022. odmah su pustili reklamu, i posle prvih porudžbina ugasili broj telefona. Kad poručite robu dobićete neke predmete koji nemaju veze sa porudžbinom čisto da ograde sebe i vas prevare. Ovo je jedna od najčešćih prevara na FB-u. Imamo više potvrđenih prevara koje upućuju na ovu stranicu.